-> Ana Sayfa | -> English
Toplum Temeli Rehabilitasyon Nedir?
Toplum Temelli Rehabilitasyon Neden Önemlidir ve       Kimler Yer Alabilir?
Bu Projenin Ülkeye Katkıları Nelerdir?
Proje Uygulama Bölgeleri Nasıl Seçilmiştir?
Proje ile ilgili Çalışmalar
Avrupa Birliği ile İlişkiler ve Alınan Kurslar
İlgili Linkler
Proje Yürütücüsü ve Araştırmacıların Özgeçmişleri       ve Yayınları
Çalışmaya Katılan Gönüllü Kuruluş ve Bireyler
İletişim
Eğitimlere Katılmak için On Line Başvuru
Önemli Tarihler
Eğitim Yerleri ve Zamanları
Sorularınız ve Öneriler
Proje Faaliyetlerinden Resimler
Basında Proje
Van Ekip Çalışma Sunuları
6 Mayıs 2009 Tarihli Toplantı (PDF)
1 Ekim 2009 Tarihli Toplantı (PDF)
Özürlüler için Rehabilitasyon ve Bakım Eğitimleri
2. Değerlendirme Ev Ziyaretleri Resimler
Ergoterapi Nedir?
Son Rapor
--> Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi - (Occupational Therapy, İş ve Uğraşı Tedavisi )

Dünyada 100 yıllık bir geçmişi bulunan  ergoterapistlik mesleğinin temelleri ilk kez Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunun kuruluşu ile atılmıştır. 1981 yılından itibaren iş ve uğraşı ünitesinde bölümün ön eğitim ve araştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2009 yılında ise ayrı bir bölüm olarak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde Ergoterapi Bölümü açılmıştır.

Misyon

Sağlıklı ve iyi olmanın arttırılması amacıyla, tüm yaş gruplarında; kişilerin yaşam rolleri ve toplumsal katılım yeteneklerini geliştirici anlamlı ve amaçlı aktivitelerle rehabilitasyon uygulayan ve çevreyi düzenleyici yaklaşımlar gösterebilen, yaratıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, ekip çalışması yapabilen, toplumun değişim yaratma gücünü harekete geçirebilen, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerine sahip ergoterapistler yetiştirmek, uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitim, kanıta dayalı araştırma ve uygulamalar yapmak.

Vizyon

Fiziksel ve bilişsel ergoterapi aktiviteleri ile toplumun yaşam kalitesini artırmak, engelleri kaldırarak çevrenin daha kullanılır duruma gelmesini, yaşlılar, engelliler, sokak çocukları, madde bağımlıları, AIDS'li gibi dezavantajlı grupların istihdam sorunlarını azaltmak, toplumsal katılımın arttırılması için ergoterapi alanının bilimsel gelişimi ve hizmetlerini en mükemmel seviyeye çıkartmak ve uluslararası örnek bir eğitim kurumu hâline gelmektir.

Kontenjan 30 (2011 için belirlenen)
Puan Türü LYS MF-3
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe göre
Yerleşke Sıhhiye
Eğitim Süresi 4 yıl
Y. Lisans/Doktora +/+

 

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi  anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı  geliştiren  kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır.  Ergoterapistler kişilerin kendine bakım, üretim ve boş zaman aktivitelerini yapabilme becerilerini  geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını  daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek  bu amaca ulaşırlar.

Eğitim

Ergoterapistler bire bir kişilerle, gruplarla veya  topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında geniş eğitime sahiptir.

Bölümümüzde 10 Öğretim elemanı;8 Doktara öğrecisi, 11 Yüksek lisans öğrencisi, 30 adet de lisans eğtimine devam eden öğrenci mevcuttur.

Öğrencilere Yönelik Fırsatlar

Bölümümüz Erasmus Öğrenci değişim programı kapsamında Hollanda ve Danimarka ile ikili anlaşmaya sahip olup, gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin isteği doğrultusunda bu üniversitelere öğrencileri eğitime göndermektedir.

Çalışma Olanakları

Ergoterapi,  ev, okul, iş yeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi  kamu kuruluşları ile özel veya  gönüllü kuruluşları içeren  geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir.

Yararlı Linkler

H.Ü. SBF Ergoterapi Bölümü   http://www.ergoterapi.hacettepe.edu.tr
Engelli Öğrenciler Birimi   http://www.eob.hacettepe.edu.tr
Ergoterapi Derneği   http://www.ergoterapi.org.tr